FƏRDİ YAŞAYIŞ VƏ QEYRİ YAŞAYIŞ OBYEKTLƏRİN TİKİNTİSİ

KEYFİYYƏT SİYASƏTİ:

SHAMS Group İnshaat, müştərilərimizin gözləntilərini davamlı olaraq qarşılamağa məhsul və xidmətlərimizin keyfiyyətinə təsir göstərə biləcək riskləri məsuliyyətlə idarə etməyə əsaslanırıq.

– Müvafiq tərəflərin ehtiyac və gözləntilərinin, daxili və xarici ünsürlərin və keyfiyyət hədəflərinin qurumun bütün işçiləri tərəfindən başa düşülməsini təmin edir və işçilərini təhsil, təlim və ünsiyyət ilə bu hədəflərə çatmağa təşviq edirik.

– Keyfiyyət idarəetmə sistemini tətbiq etmək, qorumaq və davamlı inkişaf etdirmək üçün səlahiyyətli mənbələrdən istifadə edirik.

– Yaxşı ünsiyyət saxlayaraq müştəri məmnuniyyətini təmin edirik.

– Təşkilat daxilində biliklərin, öyrənilən dərslərin və ən yaxşı təcrübələrin paylaşılmasını təşviq edirik.