İSTƏNİLƏN ÖLÇÜDƏ HOVUZLARIN TİKİNTİSİ VƏ BƏRPASI

SHAMS Group Inshaat şirkətinin mütəxəssisl­əri hər bir müştəriyə fərdi yanaşır, bu da şirkətin uğurunun açarıdır. Fəaliyyətimiz həmçinin üzmə hovuzla­rının dizaynı, inşası və müasir avadanl­ıqları üzərində hərt­ərəfli iş aparmaqdır ki, bu da yalnız gö­zəl bir görünüş yar­atmır, həm də məkanı praktik və su prose­durları üçün əlveriş­li hala gətirməyə kömək edir.